Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
National Association of Entrepreneurs and Employers
Landesverband Ungarischer Unternehmer und Arbeitsgeber
2022. 08. 15., hétfő
VOSZ-tag leszek Miért érdemes VOSZ tagnak lenni? keresés Menü

Legfőbb érték az ember - Munkavédelem a villamos berendezés gyártása ágazatban

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megkezdte 39 millió forintos támogatást elnyert pályázata megvalósítását, hogy a „villamos berendezés gyártása” nemzetgazdasági ágazatban országszerte munkavédelmi képzések és tananyagok valósuljanak meg, valamint egy ágazati kutatás jöjjön létre.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Széchényi 2020 program kertében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon belül közétette „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” tárgyú felhívást, melyre a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége konzorciumi partnerség keretében sikeres pályázatot nyújtott be. A konzorcium a programban meghirdetett „villamos berendezés gyártása” nemzetgazdasági ágazatban a GINOP-5.3.4-16-2016-00014 azonosítószámon regisztrált pályázatával több, mint 39 millió Ft támogatásban részesült.

A projekt tevékenységeinek a megvalósítása 2017. november 1-től kezdődött. A fejlesztés eredményeként a villamos berendezés gyártása ágazatban megvalósul a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása a munkavédelemmel kapcsolatosan; fejlődik a munkavédelmi tudatosság; javul a munkáltatói és munkavállalói elkötelezettség.

A projekt célja a villamos berendezés gyártásával foglalkozó ágazatra szóló, komplex munkabiztonsági és munkaegészségügyi témájú tevékenységek megvalósítása országos szinten, a konvergencia régiókban; tájékoztató anyagok létrehozása és terjesztése, tematikus rendezvények, valamint a munkavédelem területén alapvető fontosságú szerepet betöltő munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus képzési tananyagának kidolgozása, képzések lebonyolítása - kiegészülve egy, az ágazatot munkavédelmi szempontból részletesen feldolgozó kutatással.

Kutatás a munkavédelmi ágazatban

A GINOP-5.3.4-16-2016-00013, „Legfőbb érték az ember – munkavédelem a villamos berendezés gyártása ágazatban” című pályázat keretében - a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megbízásából – a HR Trainer Kft. (8638 Balatonlelle Köztársaság utca 36-38.) végez kutatást a „villamos berendezés gyártása” ágazatban.

A kutatás címe: A gyártósori és szalag mellett végzett munkák egészségügyi és pszichés károsító hatásainak vizsgálata, különös tekintettel a megelőzés lehetőségeire.

A HR Trainer Kft. küldetése a humán erőforrás fejlesztése. „Hisszük, hogy az emberek, bár a cégek legfontosabb erőforrásai, mégsem tekinthetünk rájuk csupán erőforrásként. Egy szervezet fejlettségének alapvető mércéje, hogy hogyan bánik a munkatársaival. Érzelmi lényekként teljesítményünket nagymértékben befolyásolhatja a közérzetünk, így a vállalati teljesítmény egyenes arányban áll a munkavállalói jólléttel.”

A HR Trainer Kft. az elmúlt években számos kutatást és felmérést végzett, amelyek a munkafolyamatok optimalizálására valamint a munkavállalói elégedettségre irányultak.

A Kutatás szakmai vezetője Dr. Toldy Anna (Ph.D). Felsőfokú végzettségű munkavédelmi szakember, vállalati egészségfejlesztési szakértő, aki közel tíz éve foglalkozik a munkahelyekkel. A munkavégző képességet befolyásoló, egészséget érintő tényezők vizsgálata, feltárása és kezelése a fő szakterülete. Munkavédelem, munkahelyi egészségmegőrzés és egészségvédelem területén számos kutatási, egyéni és szervezeti szintű fejlesztési projektben vett részt, tartott szakmai előadást és publikált.

A kutatás célja, hogy feltérképezze a „villamos berendezés gyártása” ágazatban a jelenlegi munkakörülményeket, a szalag mellett végzett munka sajátosságaiból adódó kockázatokat, és összegyűjtse az iparágban alkalmazott legjobb megelőzési gyakorlatokat.

A kutatás adatgyűjtéssel kezdődött; 25 céget kerestünk fel, ahol egyrészt megfigyeléssel, másrészt kérdőíves interjúkon szereztünk információt mind a munkáltatói mind a munkavállalói oldalról – 110 fő dolgozó bevonásával. Sajnos elmondható, hogy a munkáltatók együttműködési hajlandósága alacsony, így külön köszönet azoknak a cégeknek, akik fogadták kérdezőbiztosainkat, és lehetőséget adtak munkatársaik felmérésére is!

A következő időszak feladata az adatok kiértékelése. A kutatás eredményeként valós képet kaphatunk a jelen állapotról az érintett ágazatban, amiről ma elkülönített statisztikák nem állnak rendelkezésre. Összegyűjtjük és kielemezzük kockázatokat és a megelőzést elősegítő jó gyakorlatokat; javaslatokat teszünk a munkabiztonság javítását célzó intézkedésekre. Mindezt olyan formában, amely megosztásra kerül a munkáltatói és a munkavállalói oldallal is. Az eredményeket írásos formában is közzétesszük.

A kutatás amellett, hogy összegyűjti a megelőzés területén a legjobb vállalati gyakorlatokat, a munkakörülmények feltérképezésével megalapozza a fejlesztési lehetőségeket, ami majd iparági szinten alkalmazhatóvá válik.

A teljes kiadványt itt olvashatja

Munkavédelmi kiadványok

Módszertani segédanyag az ágazatra jellemző munkahelyi pszichés terhelés kockázatértékeléshez [Letöltés]

Pszichés terhelés a munkahelye [Letöltés]

Összefoglaló táblázat a vállalkozások részére a működés során kötelező jelleggel teljesítendő minimális munkavédelmi előírásokról [Letöltés]