Czékmánné Kelecsény Ágnes: Kiemelten fontos lenne az önfoglalkoztatók támogatása